top of page

Ubicació: El Catllar, Tarragona

Any: 2012

Categoria: Habitatge unifamiliar 

Estat: Construït

Superfície: 500 m2

Pressupost: 200.000 €

ESTUDI D'ARQUITECTURA PERE SOCIAS JULBE

PROJECTES

HABITATGE 

bottom of page