top of page

L’encàrrec d’una promoció d’un habitatge unifamiliar aïllat esdevé un repte per conjugar economia i arquitectura superior al d’un encàrrec per un habitatge propi.

El projecte es desenvolupa des de dues premisses bàsiques: la primera enfront la topografia (un 20% de pendent en sentit sud-nord) i la segona la dimensió del solar (uns 520 m2). Per tant la idea és fer un habitatge compacte agrupat amb planta baixa i planta primera.

La casa es recull sobre el propi solar orientant-se cap a sud-oest i així aprofitar el màxim terreny per relacionar l’interior i l’exterior de l’habitatge. Una relació que s’aconsegueix mitjançant una continuïtat del paviment entre cuina, sala d’estar, porxo i piscina, i una col·locació de la casa en el punt mig de la pendent estant per sobre del nivell d’un carrer i per sota del nivell de l’altre.

La planta primera rota 90º sobre la projecció de la planta baixa, generant el porxo exterior a peu de solar. Aquest porxo es veu recollit per un mur que s’allarga, frenant per una banda el vent del nord, i recollint l’entrada a l’habitatge per l’altra.

Una solució d’acabat econòmic i que permet la integritat de l’habitatge amb l’entorn és el material continu en tota la volumetria exterior, un arrebossat monocapa del color de la terra trobada.

 

            

En planta baixa, zona de dia, hi trobem les dues estances principals, cuina i menjador, les quals permeten la relació interior-exterior, mitjançant el porxo.

La planta primera integra la zona de nit, amb tres habitacions orientades totes elles a sud. Una tarja horitzontal il·lumina el distribuïdor mostrant unes vistes a la Conca del riu Gaià.

La preocupació per la recerca d’un habitatge amb recursos naturals genera la utilització de plaques solars, terra radiant i aljubs, aconseguint a mig termini una amortització enfront el cost de la climatització i de regadiu del habitatge.

  

ESTUDI D'ARQUITECTURA PERE SOCIAS JULBE

PROJECTES

Ubicació: El Catllar, Tarragona

Any: 2005

Categoria: Habitatge unifamiliar 

Estat: Construït

Superfície:  291 m2

PMJ | PROMOCIÓ ECOARQUITECTURA VIVA

bottom of page