top of page

ESTUDI D'ARQUITECTURA PERE SOCIAS JULBE

PROJECTES

Ubicació: Salou, Tarragona

Any: 2004

Categoria: Interiorisme

Estat: Construït

Superfície:  425 m2

Les lluminàries s’empotren als paraments per tornar-se invisibles, a excepció de les lluminàries penjants del doble espai que destaquen la geometria vertical de la zona d’estar.

 

L’element de l’escala es desintegra de la compacitat de l’entrada, eliminant la contrapetja, deixant la petja del mateix paviment de fusta de tota la casa, marcant la sensació de fluïdesa, lleugeresa i calidesa de l’espai de circulacions verticals de la casa. Aquesta escala, quan arriba a la planta soterrani, ho fa de manera més sòlida, però també amb el mateix paviment de fusta.

  

El projecte desenvolupa el disseny interior d’un habitatge unifamiliar aïllat a Salou. La proposta planteja un contenidor interior neutre i blanc que determina l’arquitectura de l’espai. Es conjuguen interiors i exterior mitjançant el mateix paviment de fusta, donant així major amplada als espais interiors mitjançant grans plans de vidre.

 

Per contra, als banys (espais més petits i tancats) els paraments verticals prenen el protagonisme que perd la relació amb l’exterior: el bany de planta baixa, l’únic comú de l’habitatge, es revesteix amb pedra de travertí, fent referència al material de façana. Al bany del dormitori principal l’alicatat es realitza amb peces ceràmiques i de vidre de colors grisos i negres que donen un aspecte elegant. En canvi, als banys del fills els alicatats de vidre i ceràmics combinen colors mes vius i juvenils. Les peces són de 1.20 x 30 cm, col·locades de forma vertical, anant a buscar els 2.40 m exactes de cel ras. La premissa bàsica en el disseny d’aquests banys es la no col·locació de cap peça del mateix color una al costat de l’altra.

 

Es busca un mobiliari de línies rectes i geometria senzilla amb colors intensos per tal de no quedar absorbit per la rotunditat de l’arquitectura, i prenent part així de la percepció de l’espai.

 

VJQ | L'INTERIOR D'EN JUAN I LA PILI

bottom of page