top of page

El projecte es gesta a partir d’una volumetria d’aspecte molt compacta, de formes molt pures i ortogonals, que es veuen interrompudes per un gest que trenca aquesta ortogonalitat i buida allí on ho necessita la total compacitat de l’edifici, produint un diàleg diferent segons s’apropi al carrer o a l’espai privat del solar.

La planta de l’edifici es resol amb un sol gest que es dibuixa en forma de L potenciant-la amb el gir de la façana del carrer.

Aquesta s’adapta a la forma del solar i a l’orientació obrint-se al sud amb un porxo que recull la zona principal del jardí.

En aquesta façana es potencia la relació entre l’interior i l’exterior de l'habitatge, controlant l'entrada de llum i radiació solar cap a l'interior de les estances.

El joc en planta que s’aconsegueix amb la forma en L i el gir de la façana a carrer ens permet diferenciar dues parts de la casa separades pel nucli de l’escala que actua com a  frontera entre les dues zones: a la primera trobem la casa que s’obre cap al jardí i a l’altra  que s’obre cap al carrer.

A la façana es va remarcar un dels trets fonamentals de la volumetria de l’habitatge: la simplicitat geomètrica.

Un volum de formes pures, que va perdent la

            

materialitat a partir dels talls, tant horitzontals com verticals, produïts en façana.

Aquests talls filtren la llum a les estances. Els buits provocats al volum, tant en la façana a carrer com a la del jardí, esdevenen les terrasses del habitatge.

Els talls en façana es composen de forma que creen un ritme vertical de dalt a baix del forjat permeten una entrada de llum controlada a partir dels mecanismes de filtratge.

Per a remarcar la simplicitat volumètrica  com a revestiment de façana s’ha utilitzat una peça  porcel·lànica de color beix on la junta vertical va gairebé a testa remarcant només la junta horitzontal.

L’habitatge s’ubica en un solar de 568 m² de forma regular.

L’objectiu principal és aprofitar al màxim la edificabilitat en planta, per això s’agrupa en planta baixa i primera col·locant-lo per gaudir del màxim d’espai lliure exterior.

El programa dona com a resultat un zona de dia a la planta baixa que consta de sala d’estar-menjador, cuina, safareig, estudi i aseo; i una zona de nit en planta primera que consta de lavabo complert i quatre dormitoris, tres dobles i el principal amb bany i vestidor.

  

ESTUDI D'ARQUITECTURA PERE SOCIAS JULBE

PROJECTES

Ubicació: El Morell, Tarragona

Any: 2007

Categoria: Habitatge unifamiliar 

Estat: Construït

Superfície:  433 m2

 

VJN | L'HABITATGE D'EN JOAN I LA NÚRIA

bottom of page