top of page

Ubicació: El Morell, Tarragona

Any: 2012

Categoria: Habitatge unifamiliar 

Estat: Construït

Superfície: 500 m2

Pressupost: 200.000 €

HABITATGE 

ESTUDI D'ARQUITECTURA PERE SOCIAS JULBE

PROJECTES

P01_PLANTA.png
P03_SECCIONS.png
P02_SECCIONS.png
bottom of page