top of page

Quan un dia, acabat de sortir de la facultat, l'amic "Pepe" et ve i et diu : "Pere, tú em faràs la meva casa!", la sensació de vertigen i de satisfacció que vaig tenir en la meva primera experiència em va omplir de confiança i energia per generar aquest habitatge tant i tant personal.

L'habitatge respon a les demandes específiques i conceptuals del client, que essent arquitecte tècnic, no només va confiar i respectar en el nostre treball, sinó que va col·laborar activament en la resolució del projecte.

 

L’habitatge s’ubica en una parcel·la relativament rectangular, d’uns 36 metres en sentit longitudinal. Està emplaçat sota el castell de Vespella de Gaià, motiu que servirà de referent visual del projecte. La implantació a la parcel·la, la configuració del programa des d’un prisma formal-estructural, la relació permanent en totes les façanes entre l’espai interior i exterior, la recerca de recursos naturals per climatitzar la casa i l’ús de materials integrats amb l’entorn són els aspectes principals de l’obra.

La forma rectangular de la casa ve donada pel solar i per la demanda del client d’una piscina per poder practicar la natació. Aquesta piscina es col·loca davant mateix de la façana sud, de dimensions 2,5 x 20 metres, integrant l’espai exterior amb l’entorn, i essent, a la vegada, la font de refrigeració de l’habitatge, mitjançant la ventilació directe nord-sud, a través també del pati interior.
 

La generació formal i estructural de la casa es fa mitjançant dos plans horitzontals, el paviment i la coberta, lligats entre si per una trama de pilars metàl·lics de 10x10 cm que s’integren als paraments que distribueixen el programa.

Els paraments exteriors verticals acaben entregant-se a la coberta mitjançant un pla de vidre que permet la continuïtat visual interior-exterior, generant la sensació de la coberta suspesa sobre l’espai, que s’accentua amb els voladissos perimetrals.

En la façana nord, aquesta relació visual es limita a una franja allargada de vidre que emmarca la imatge del Castell des de qualsevol punt de la casa.

Els recursos naturals emprats a la piscina i pati interiors des del punt de vista de la ventilació, queden reforçats per la creació d’un parament opac de dues fulles, una interior de 15cm i l’altra exterior de 10 cm, separats per una cambra de 10 cm i un aïllament de boles de suro de 10 cm, essent alhora el lloc per on circulen i es col·loquen totes les instal·lacions del projecte.

La fusta pels paviments dóna la sensació de calidesa, i l’acabat de pedra col·locada de forma artesanal i l’arrebossat monocapa del color de la terra trobada volen relacionar-se amb l’entorn que envolta la casa.

ESTUDI D'ARQUITECTURA PERE SOCIAS JULBE

PROJECTES

Ubicació: Sant Miquel de Vespella, Tarragona

Any: 2003

Categoria: Habitatge unifamiliar 

Estat: Construït

Superfície: 240 m2

JLHO | L'HABITATGE D'EN JOSE LUÍS

Publicacions

bottom of page