top of page

Fotografies 

Plànols

Memòria

Ubicació

ESTUDI D'ARQUITECTURA PERE SOCIAS JULBE

PROJECTES

01_PLANTA BAIXA.jpg
02_PLANTA PRIMERA.jpg
04_SECCIONS.jpg
03_ALÇATS.jpg

Ubicació: Marratxí, Mallorca

Any: 2006

Categoria: Habitatge unifamiliar 

Estat: Construït

Superfície:  350 m2

VTM | L'HABITATGE PER LA FAMÍLIA D'EN JOAN

bottom of page