top of page

Fotografies 

Plànols

Memòria

Ubicació

ESTUDI D'ARQUITECTURA PERE SOCIAS JULBE

PROJECTES

VTM | L'HABITATGE PER LA FAMÍLIA D'EN JOAN

Ubicació: Marratxí, Mallorca

Any: 2006

Categoria: Habitatge unifamiliar 

Estat: Construït

Superfície:  350 m2

bottom of page