top of page

ESTUDI D'ARQUITECTURA PERE SOCIAS JULBE

PROJECTES

Fotografies 

Plànols

Memòria

Ubicació

Ubicació: El Morell, Tarragona

Any: 2012

Categoria: Habitatge unifamiliar 

Estat: Construït

Superfície: 500 m2

Pressupost: 200.000 €

HABITATGE 

bottom of page